Projekti sihtrühm koosnes dialoogiplatvormide huvirühmadest, mis tegelevad lõimumisega, sh:

  • sisserännanute ning etniliste vähemuste ühendused ja muud kodanikeühendused, mis tegelevad rände ja sisserändajate integratsiooniga;
  • kohalikud omavalitsused;
  • riigiasutused (ministeeriumid, riigiametid, k.a pagulaste ja varjupaigataotlejatega tegelevad organisatsioonid ja korrakaitseasutused);
  • meediaettevõtted;
  • haridusasutused;
  • usulised ühendused.

Projekti otseste kasusaajate arv oli hinnanguliselt 300.

Projekti viisid ellu neli partnerit: