Projekti publikatsioonid:

Euroopa Liidu poliitikadokumendid:

 Metodoloogilised lähenemisviisid eri liiki dialoogidele ühiskonnas üldiselt:

 Teoreetilised lähenemisviisid kultuuridevahelisele ja religioonidevahelisele dialoogile:

 Konkreetsete dialoogiplatvormide analüüs:

 Internetisaidid dialoogimeetodite ja väljaannete kohta: