Projekti „Lõimumisdialoogi platvormide tugevdamine 2012–2013” (Strengthening Integration Dialogue Platforms ehk SIDP) eesmärk oli soodustada ühise ruumi kasutamist ja tegevusi, mille raames sisserännanud (sh kolmandate riikide kodanikud) ning etnilised vähemused  suhtlevad vastuvõtvate ühiskondadega Läänemere riikides. Projekti tulemusel suurenes nõuandvate kogude roll ja kodanikekonna kaasatus sisserändajate lõimumise poliitikas.

Projekti rahastati Euroopa Liidu Kesk-Läänemere INTERREG IVA programmi 2007–2013 raames.

 

 

Märkus: käesoleva veebilehe sisu eest vastutavad eranditult projekti partnerid ning see ei peegelda mitte mingil viisil EL Kesk-Läänemere INTERREG IVA programmi, programmis osalevate riikide ja Euroopa Liidu seisukohti.